Het aanvragen van een licentie bij de KNAF is gekoppeld aan een verplichte medische keuring. Voor internationale licentiehouders is elke 2 jaar een rust-ECG verplicht en voor licentiehouders boven 45 jaar is elke 2 jaar een inspanningsonderzoek met ECG verplicht. Voor de keuring wordt het speciale formulier van de KNAF gebruikt, dat u op www.knaf.nl kan downloaden.

Wat moet u meenemen
• Identiteitsbewijs
• Papieren keuring/vragenlijst indien aanwezig
• Medisch verklaring parachutespringen
• Potje verse urine
• Eventuele medicijnen en brieven van de specialist
• Bril/lenzen

De keuring bestaat uit
• Doornemen van de vragenlijst
• Bloeddruk, pols
• Oogonderzoek (gezichtscherpte, kleurenzien, gezichtsvelden)
• Evenwicht
• Urine onderzoek
• Hartfilmpje
• inspannings ECG (niet altijd nodig. Hiervoor dient apart een afspraak te worden gemaakt)

Download KNAF Medisch KeuringsformulierMachinisten van torenkranen, mobiele kranen of heistellingen moeten medisch gekeurd worden, voordat zij hun werkzaamheden mogen uitvoeren. Het gaat in hun werk om taken met bijzondere gezondheidsrisico’s.

Machinisten moeten volgens de richtlijnen van St Arbouw eens per 2 jaar een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) ondergaan. In de CAO is er voor bestuurders van mobiele kranen tevens een verplicht Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) beschreven. Dit vindt eens in de 5 jaar plaats, en mag op eigen verzoek vanaf het 50ste jaar elk jaar gedaan worden. Om er voor te zorgen dat u niet onnodig vaak gekeurd hoeft te worden zijn deze twee onderzoeken eenvoudig te combineren.

Wat is de inhoud van de kraanmachinistenkeuring?
• Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
• Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
• Audiogram (gehoortest)
• Urineonderzoek
• Afhankelijk van uw functie en gezondheid wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt
• Gesprek met de bedrijfsarts over de gezondheid (naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten)
• Gericht lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)

Wat moet u meenemen:
• Geldig legitimatiebewijs
• Ingevulde vragenlijsten, deze worden door ons toegestuurd of kunnen tijdens de keuring ter plaatse worden ingevuld
• Bril en/of contactlenzen
• Medicatie (eventueel) in originele verpakking
• Indien u die heeft: uw oude pas Na afloop ontvangt u van de bedrijfsarts een pasje (Geneeskundige Verklaring) dat 5 jaar geldig is.MCD is een door Stichting Medibus (Chauffeurs vallend onder de CAO besloten busvervoer) erkend keuringsinstituut en is bevoegd om u direct een medibuspas te verstrekken.

Wat moet u meenemen
• Identiteitsbewijs / Rijbewijs
• Potje verse urine
• Eventuele medicijnen en brieven van specialisten
• Bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof)

De keuring bestaat uit
• Doornemen van de eigenverklaring (dient vooraf te worden ingevuld)
• Gesprek met de arbo-arts of geregistreerd bedrijfsarts
• Bloeddrukmeting in rust en polsslag
• Lichamelijk onderzoek door arts (hart, longen,functie wervelkolom, armen, benen, coördinatie)
• Oogonderzoek (gezichtscherpte en gezichtsvelden)
• Gehoorsonderzoek (screenend)
• Urine onderzoek (aanwezigheid glucose)
• Verstrekken van Medibuspas bij geschiktheidMCD is een door NOGEPA (Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association) aangewezen keuringsinstituut en is bevoegd om uw Personal Safety Log af te stempelen.

Wat moet u meenemen:
• Identiteitsbewijs / Rijbewijs
• Personal Safety Log
• Ingevulde vragenlijst
• Eventuele medicijnen en brieven van specialisten
• Bij bril of lenzen: reserve bril

De keuring bestaat uit:
• anamnese (via een vragenlijst)
• inspanningstest (steptest)
• medisch onderzoek (lichamelijk onderzoek)
• gehoortest, ogentest
• longfunctieonderzoek
• urineonderzoek
• zonodig aangevuld met bloedonderzoek, hartfilmpje e.d.