Aanstellingskeuringen worden verricht voordat u gaat starten in een nieuwe functie. U mag alleen gekeurd worden voor functies waarvoor bijzondere medische eisen gelden. Deze eisen zijn bedoeld om veilig en gezond te werken. Een treinmachinist moet bijvoorbeeld kleuren kunnen onderscheiden. Voor de meeste banen, zoals kantoorbanen, bestaan geen bijzondere medische eisen. De inhoud van deze keuring is afhankelijk van de functie waarin u komt te werken. Bij MCD is het vrijwel altijd mogelijk om deze keuringen op korte termijn te laten plaatsvinden.Wanneer u een kind wilt adopteren, kan een medische keuring onderdeel van de procedure zijn. Bij deze keuring zal de arts u vragen stellen over uw gezondheid nu en in het verleden. De exacte inhoud van de keuring is onder andere afhankelijk van het land van waaruit u een kind wilt adopteren. Wij kunnen de medische verklaring afgeven die nodig is voor de Raad voor de Kinderbescherming. Voor deze keuring is geen bloedonderzoek noodzakelijk.

Neemt u voor deze keuring de keuringsformulieren, een legitimatie en verse urine mee.Voor werknemers in de asbestsanering is op grond van het Arbobesluit (hoofdstuk 4, afdeling 5) een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, het zogenaamde GPO (Gericht Periodiek Onderzoek), verplicht. Tijdens deze keuring worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. Verder krijgen werknemers informatie en advies ter preventie van mogelijke gezondheidsrisico’s. Daarnaast worden werknemers die asbest ruimen onderzocht op hun fysieke geschiktheid om te werken met beschermende pakken en persluchtmaskers.

Keuringsfrequentie Asbestkeuring
Keuring vindt plaats bij indiensttreding en daarna is de keuringsfrequentie:
• elke 3 jaar
Bij werken met persluchtmasker onder fysiek zware omstandigheden:
• t/m 50 jaar elke 2 jaar
• 50 jaar en ouder elk jaar

Wat houdt een Medische Asbestkeuring in?
Om eventuele gezondheidsklachten en -risico’s en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen, doet de arboarts /bedrijfsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw lengte en gewicht gemeten, uw urine onderzocht en uw longfunctie en ogen gecontroleerd. In sommige gevallen vindt er ook nog een inspanningsonderzoek en een ECG plaats. Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring.

U moet naar de GPO Asbestkeuring meenemen:
• Vragenlijst (downloaden)
• Potje urine
• Identiteitsbewijs
• Eventuele medicijnen
• Bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof)
• Bij inspanningstest: sportkleding met sportschoenenWanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigde grond kan dit risico’s met zich mee brengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond heeft daarom recht op een periodiek medisch onderzoek. Daarnaast eisen werkgevers vanwege certificeringseisen en aansprakelijkheidskwesties ook dat de werknemers periodiek medisch gekeurd worden. Vroeger werd de inhoud van de keuring bepaald door de vervuilingsklasse (T1, T2 en T3 in CROW 132). De nieuwe bodemsanering keuringseisen worden volgens de meest recente CROW 132 onder meer bepaald door de eisen die het werk stelt.

De huidige drie klassen bodemsaneringskeuringen zijn:
- Bodemsaneringskeuring Klasse A: Overdrukcabine
Deze keuring is bestemd voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, die niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en voor wie het niet nodig is om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

- Bodemsaneringskeuring Klasse B: Adembescherming
Deze keuring is bestemd voor werknemers die in vervuilde grond werken en die in staat moeten zijn beschermende kleding en gelaatsmaskers te dragen. Daarnaast is deze keuring bestemd voor machinisten en chauffeurs die buitenlucht afhankelijke adembescherming moeten gebruiken.

- Bodemsaneringskeuring Klasse C: Buitenlucht onafhankelijke ademlucht (persluchtkeuring)
Deze keuring is bestemd voor werknemers die met buitenlucht onafhankelijke adembescherming moeten kunnen werken.

Medische geschiktheid conform de CROW richtlijnen
Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsklachten en -risico’s en lichamelijke afwijkingen in het algemeen en in relatie tot uw arbeidssituatie. Om deze in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw lengte en gewicht gemeten, uw bloed en urine onderzocht en uw longfunctie, oren en ogen gecontroleerd. In sommige gevallen vindt er ook nog een inspanningsonderzoek en een ECG plaats. Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring. Dit is conform de CROW richtlijnen 1 jaar geldig.

U moet naar alle GPO Bodemsaneringskeuringen meenemen:
• Vragenlijst (deze kunt u hier downloaden)
• Potje urine
• Identiteitsbewijs
• Eventuele medicijnen
• Bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof)
• Bij inspanningstest: sportkleding met sportschoenen