MCD richt zich op ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering van arbo- en verzuimbeleid. Wij ontwikkelen oplossingen op maat voor werkgevers. Bij voorkeur doen wij dit pro-actief: “voorkomen is altijd beter dan genezen”. Ons doel is steeds het minimaliseren van het ziekteverzuim en bij te dragen aan een gezonde bedrijfsvoering.

Onze visie:
• De bedrijfsarts is de spil in de bedrijfsgezondheidszorg en dient een constante factor te zijn. Indien nodig dient hij te worden ondersteund door andere specialisten. Door de bedrijfsarts als vast aanspreekpunt te hebben, kunnen de werknemers en het management een vertrouwensband opbouwen en kan een bedrijfsgerichte aanpak in de praktijk worden gerealiseerd.
• Onze vaste bedrijfsartsen, kerndeskundigen (A&O deskundige, Hogere Veiligheidskundige, arbeidshygiënist) en overige specialisten zijn allen geselecteerd op basis van expertise en relevante ervaring.
• De professionals van MCD zijn tevens in staat om doelgericht en probleemoplossend te werk te gaan.

Bij MCD hoort het grote verloop van bedrijfsartsen en specialisten tot het verleden.


Langdurig ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen. Bij een ernstige ziekte of een zwaar ongeluk is er geen sprake van ‘voorkomen’. Maar in veel gevallen kan het wel. En dat is door zo snel mogelijk in gesprek te gaan bij signalen van ziekte, van welke aard dan ook. En dan gaat het niet altijd om lichamelijke signalen. Een te hoge werkdruk, een onprettige sfeer op het werk, gepest worden, een slechte werkhouding: het zijn allemaal arbeidsomstandigheden die kunnen leiden tot een ziekmelding en tot langdurig ziekteverzuim. Ook een ongezonde life-style kan leiden tot een langdurig verzuim.

MCD biedt o.a. de volgende producten aan:
• Arbeidsomstandigheden spreekuur
• Social Medisch Overleg
• Opzetten van Gezondheidsbeleid
• PMO’s
• Lifestyle adviezen (stoppen met roken, gezonde voeding etc.)Re-integratie van een langdurig zieke medewerker kan binnen (spoor 1) of buiten (spoor 2) de eigen organisatie plaatsvinden. De arbeidsdeskundige van MCD stelt vast aan de hand van een belastbaarheidsprofiel welk traject van toepassing is.

Hij adviseert u welke mogelijkheden binnen het bedrijf aanwezig zijn om te re-integreren. Indien er geen mogelijkheden zijn binnen het bedrijf wordt uw medewerker door een re-integratie bureau begeleid naar een functie buiten de organisatie.Door het uitvoeren van een RI&E kunnen potentiële gevaren door arbeidsomstandigheden zichtbaar worden. De RI&E heeft een extra meerwaarde als deze zich niet beperkt tot de technische aspecten van het werk, maar ook elementen van het werk als arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen. MCD ondersteunt u graag in het opstellen van uw RI&E.MCD richt zich op ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering van arbo- en verzuimbeleid. Wij ontwikkelen oplossingen op maat voor werkgevers. Bij voorkeur doen wij dit pro-actief: “voorkomen is altijd beter dan genezen”. Ons doel is steeds het minimaliseren van het ziekteverzuim en bij te dragen aan een gezonde bedrijfsvoering.

Onze visie:
• De bedrijfsarts is de spil in de bedrijfsgezondheidszorg en dient een constante factor te zijn. Indien nodig dient hij te worden ondersteund door andere specialisten. Door de bedrijfsarts als vast aanspreekpunt te hebben, kunnen de werknemers en het management een vertrouwensband opbouwen en kan een bedrijfsgerichte aanpak in de praktijk worden gerealiseerd.
• Onze vaste bedrijfsartsen, kerndeskundigen (A&O deskundige, Hogere Veiligheidskundige, arbeidshygiënist) en overige specialisten zijn allen geselecteerd op basis van expertise en relevante ervaring. De professionals van MCD zijn tevens in staat om doelgericht en probleemoplossend te werk te gaan.

Bij MCD hoort het grote verloop van bedrijfsartsen en specialisten tot het verleden.